O szkole

EDUKACJA

6-LETNI CYKL NAUCZANIA

Do klasy pierwszej 6-letniego cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 8 lat na podstawie badania predyspozycji muzycznych.

Nauka trwa 6 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

W klasach I-III prowadzone są zajęcia:

indywidualne:
wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 30 min.

grupowe:
kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min.
rytmika – 1 lekcja w tyg. – 45 min.

W klasach IV-VI prowadzone są zajęcia:
indywidualne:
wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min.
fortepian dodatkowy (od klasy piątej) – 1 lekcja w tyg. – 30 min.
grupowe:
kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min.
audycje muzyczne – 1 lekcja w tyg. – 45 min.
oraz
chór lub zespół instrumentalny – 1 lekcja w tyg. – 90 min.

4-LETNI CYKL NAUCZANIA
Do klasy pierwszej 4-letniego cyklu nauczania przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 10 lat i nie więcej niż 16 na podstawie badania predyspozycji muzycznych.

Nauka trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

W klasach I – IV prowadzone są zajęcia:
indywidualne:
wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min.
fortepian dodatkowy (od klasy trzeciej) – 1 lekcja w tyg. – 30 min.
grupowe:
kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min.
audycje muzyczne (od klasy drugiej) – 1 lekcja w tyg. po 45 min.
oraz
chór lub zespół instrumentalny (od klasy drugiej) – 1 lekcja w tyg. – 90 min.