Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców – pdf

Prezydium Rady Rodziców

  • Agata Pawłowska – przewodniczący
  • Teresa Śniegulska – vice przewodnicząca
  • Krzysztof Maciejewski – sekretarz
  • Anna Tandecka – skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Maciej Staszewski – przewodnicząca
  • Paweł Rodziewicz – członek
  • Anna Rudnik – członek

OPŁATY

Wpłaty prosimy przelewać na podane niżej KONTA BANKOWE:

1. Składka na Radę Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Bytowie o. w Miastku 
63 9321 0001 0042 6103 2000 0010
Z dopiskiem „Darowizna”.

2. Za wypożyczony instrument:
Bank Spółdzielczy w Bytowie o. w Miastku
08 9321 0001 0042 6103 2000 0030
Z dopiskiem „Darowizna”.