Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA PLACÓWKI

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

14 kwietnia 2020 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

18 grudnia 2020r. projekt został zakończony.

Termomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Fryderyka Chopina w Miastku obejmowała:

 • Docieplenie ścian
 • Docieplenie ścian piwnic
 • Docieplenie ścian przylegających do gruntu
 • Docieplenie dachów
 • Docieplenie podłogi zagłębionej
 • Wymiana okien
 • Wymiana drzwi
 • Wymiana instalacji c.o.
 • Przyłączenie do m.s.c
 • Montaż systemu wentylacji
 • Wymiana opraw oświetleniowych energooszczędne LED wraz z wymianą instalacji eklektycznych
 • Budowa systemu instalacji PV

MKiDN

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

CEA

II Etap – „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”