Biblioteka

Biblioteka szkoły artystycznej nastawiona jest głównie na obsługę procesu dydaktycznego i wychowawczego, służy doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów. Do podstawowych zadań statutowych biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Równie ważne jest  wspieranie i obsługa działalności artystycznej szkoły i środowiska lokalnego. Biblioteka jest swego rodzaju instytucją uniwersalną mającą niejako obowiązek dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i zbiorami.

Biblioteka posiada księgozbiór muzyczny, płyty analogowe, CD, DVD, kasety VHS i magnetofonowe. W bibliotece można skorzystać z księgozbioru podręcznego: encyklopedii, leksykonów, słowników, etc. Biblioteka posiada bogaty zbiór Kronik dokumentujących życie społeczne Szkoły, stanowią one źródło wiedzy na temat historii szkoły jej tradycji i rozwoju.

Zapraszamy!

Biblioteka czynna w następujących dniach tygodnia:

  • poniedziałek 14:00 – 18:30
  • wtorek 14:30 – 17:00
  • środa 13:30 – 18:30
  • czwartek 15.00 – 18.00