Samorząd uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pdf

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. 

Reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej.
Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną.
Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

W naszej szkole Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna pani Danuty Topolińskiej organizuje koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, współpracuje przy pasowaniu uczniów klas pierwszych, współorganizuje Karnawałowy Bal Przebierańców. Zajmuje się również dekorowaniem szkoły, sali koncertowej, gablot i tablic szkolnych z okazji świąt, rocznic i koncertów. Służy pomocą w przygotowaniach większych imprez szkolnych, konkursów, warsztatów i w innych pracach na rzecz szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022
  • Hania Krupka– przewodnicząca
  • Martyna Bartczak – wiceprzewodnicząca
  • Maja Zajst – sekretarz
  • Pola Piórczyńska – skarbnik

Opiekun:   Danuta Topolińska